Polityka prywatności

  1. Administratorem podawanych na stronie www.battlesta.sh danych osobowych jest firma Rojecki Mateusz- rojecki.com z siedzibą pod adresem Złotoria 20, 16-070 Choroszcz. Działalność zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 966 196 59 63.
  2. Dane są zbierane są w celu prowadzenia działalności handlowej – sprzedaż internetowa.
  3. Dane podane przez Państwa podczas składania zamówienia są wykorzystywane do celów związanych z realizacją zamówienia, obsługi posprzedażowej oraz do celów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym.
  4. Dane podane przez Państwa w procesie rejestracji konta na naszej stronie są przechowywane przez nas jedynie w celu usprawnienia procesu składania zamówienia i nie są przetwarzane ani udostępniane przez nas do momentu w którym nie zostaną powiązane z zamówieniem. Jednocześnie przypominamy, że mają Państwo prawo do usunięcia konta oraz danych osobowych zawartych na koncie w dowolnym momencie. Prośbę taką należy przesłać na adres shop@battlesta.sh
  5. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. W szczególności odbiorcami danych osobowych w zakresie realizacji zamówień są firmy kurierskie, z którymi współpracujemy.
  6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku zastrzeżeń co do wykorzystania Państwa danych osobowych.